Księgowość

Nasi księgowi świadczą poniższe usługi:

- Prowadzenie pełnej księgowości (Księgi Handlowe)
- Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (PKPiR)
- Ryczałt ewidencjonowany
- Karta podatkowa
- Deklaracje PIT
- Deklaracje ZUS, GUS, inne
- Ewidencje VAT, środków trwałych, WNiP, wyposażenia, inne
- Sprawozdawczość, analizy, rozliczenia
- Kadry i Płace