Usługi powiernicze

Poprzez naszych prawników, oferujemy szereg usług powierniczych:

- nominowany dyrektor/członek zarządu spółki*
- nominowany sekretarz spółki*
- nominowany udziałowiec spółki*

*usługi te oferowane są w wybranych jurysdykcjach (np. Cypr, Malta, Łotwa, Seszele).

Świadczymy również usługi reprezentacyjne i pośrednictwo. Niektóre z nich to m.in.:

- Reprezentacja klienta w bankach, instytucjach, urzędach
- Reprezentacja klienta na spotkaniach zarządu oraz zgromadzeniach wspólników
- Działanie jako osoba kontaktowa w spółkach oraz oddziałach spółek
- Inne usługi agencyjne i pośrednictwo